Cách Sống Của Người Thế GianSự Giải Thoát - Worldly Way And Liberation

27 Tháng Bảy 20179:25 CH(Xem: 7745)
Cách Sống Của Người Thế Gian Và Sự Giải Thoát - Worldly Way And Liberation

AjahnChah100_B

Cách Sống Của Người Thế GianSự Giải Thoát
Worldly Way And Liberation
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


__________________

Cách Sống Của Người Thế GianSự Giải Thoát 

 

Có một số người chết vì sự ham muốn của họ; và có những người khác cũng làm gần giống như thế - đó là vì họ bị kẹt trong cách sống của người thế gian. Trí tuệ (sự khôn ngoan) của người thế giantìm kiếm thông qua các giác quan, và các đối tượng của giác quan. Sự tìm kiếm có thể khôn ngoan, tuy nhiên, chỉ khôn ngoan theo ý nghĩa của thế gian. Không cần biết đối tượng hấp dẫn như thế nào, chỉ hấp dẫn theo ý nghĩa của thế gian. Đó không phài là hạnh phúc của sự giải thoát; điều nầy không giải thoát bạn ra khỏi thế gian nầy. 

 

Chúng ta đến đây để tu hành như các nhà sư, để muốn đạt được trí tuệ (sự khôn ngoan) đúng đắn, để buông xả sự dính mắc. Thực hành để buông xả sự dính mắc! Kiểm soát thân thể; kiểm soát mọi thứ chung quanh bạn cho tới khi bạn trở nên mệt mỏi, và thất vọng với tất cả mọi thứ, và sau đó sự thảnh thơi sẽ bắt đầu. Sự thảnh thơi không phát sinh dễ dàng, nếu bạn không rõ ràng nhìn thấy mọi vật.

 

Chúng ta đến đây xuất gia - và chúng ta học hỏi, chúng ta đọc kinh, chúng ta thực hành, và chúng ta thiền tập. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm chúng ta kiên quyết, tuy nhiên, điều nầy thật là khó khăn. Chúng ta quyết tâm thực hành một điều nào đó; chúng ta nói rằng chúng ta thực hành theo cách nầy - tuy nhiên, chỉ sau một ngày hoặc hai ngày, có thể chỉ sau vài giờ trôi qua, là chúng ta quên đi tất cả. Sau đó chúng ta nhớ lại, và chúng ta cố gắng làm cho tâm chúng ta vững chắc trở lại. 'Lần nầy tôi sẽ làm cho đúng!' Một thời gian ngắn sau đó chúng ta lại bị lôi kéo đi bởi một trong những giác quan của chúng ta, và một lần nữa tất cả đều tan biến. Do đó, một lần nữa chúng ta phải làm trở lại từ đầu! Đấy là cách sống của người thế gian.

 

Giống như một con đập xây dựng kém cỏi, sự thực hành của chúng ta thì yếu kém. Chúng ta vẫn không nhìn thấy, và không theo đuổi sự thực hành đúng đắn. Và điều nầy cứ tiếp tục xảy ra cho tới khi nào chúng ta có được trí tuệ (sự khôn ngoan) đúng đắn. Một khi chúng ta hiểu rõ sự thật, chúng ta giải thoát ra khỏi mọi thứ. Và, lúc đó chỉ có an lạc còn lại.

 

Tâm của chúng ta không bình an bởi vì những thói quen lâu đời của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng các thói quen nầy bởi vì các hành động trong quá khứ của chúng ta, và do đó các thói quen nầy cứ đi theo chân chúng ta, và liên tục gây phiền toái cho chúng ta. Chúng ta tranh đấu để tìm ra một lối thoát, tuy nhiên, chúng ta bị ràng buộc bởi các thói quen, và chúng lôi kéo chúng ta trở lại. Các thói quen nầy không quên những nơi ngày xưa chúng ta thường lui tới. Chúng nắm giữ lấy tất cả những gì ngày xưa chúng ta thường hay xử dụng, thường hay chiêm ngưỡng, và thường hay tiêu dùng - đấy là cách sống của người thế gian.

 

Cho dù bạn hết sức cố gắng tự giải thoát bản thân mình, bạn cũng không thể nào buông xả cho được, cho đến khi nào bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do, và nhìn thấy sự đớn đau vì phải làm nô lệ. Bạn thông thường thực hành trong sự mù quáng, bạn chịu đựng các gian khổ, và giữ gìn kỷ luật, bạn đơn giản tuân theo các nghi thức - chứ bạn không chịu thực hành để đạt được sự tự do, hoặc là đạt được sự giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự buông xả những sự ham muốn của bạn, trước khi bạn thật sự thực hành; và nếu được như thế, thì bạn mới có thể thực hành đúng đắn sau đó được.

 

Tất cả mọi thứ bạn làm phải được thực hiện qua sự trong sáng và sự nhận biết. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng, bạn sẽ không cần phải chịu đựng, và bạn không phải ép buộc chính mình nữa. Bạn gặp phải khó khăn, và bạn phải mang theo gánh nặng, bởi vì bạn không hiểu và không thực hành đúng đắn. Bình an đến từ việc bạn hoàn toàn đặt thân tâm bạn vào công việc làm. Bất cứ điều gì bạn không làm, các điều còn sót lại sẽ gây cho bạn một cảm giác không vui vẻ. Bất cứ nơi nào bạn đến, những điều nầy ràng buộc bạn với sự lo lắng. Bạn muốn hoàn thành mọi thứ, tuy nhiên, bạn không thể nào hoàn thành tất cả được.

 

Bạn hãy lấy trường hợp của các thương gia thường đến đây gặp tôi. Họ nói, 'Tôi sẽ đến đây để xuất gia, khi nào tôi trả xong hết nợ, và khi nào tài sản của tôi được sắp xếp xong xuôi.' Họ nói như vậy, tuy nhiên, đến khi nào họ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy? Chuyện nầy chẳng bao giờ xong cả. Họ trả xong các nợ cũ bằng một khoản vay mới, kế tiếp họ trả hết khoản nợ đó, rồi sau đó họ lại làm y hệt như thế một lần nữa. Một người thương gia nghĩ rằng khi nào ông ta trả xong hết nợ ông ta sẽ hạnh phúc, tuy nhiên, việc thanh toán nợ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Đó là cách mà thế gian lừa gạt chúng ta - chúng ta đi vòng quanh, rồi tiếp tục đi vòng quanh, giống như trên, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảnh bất như ý của mình. 

Worldly Way And Liberation 

 

Some people die because of their desires; others nearly do—that’s how to be stuck in the way of the world. Worldly wisdom seeks after the senses and their objects. However wise the search may be, it’s wise only in a worldly sense. No matter how appealing the object, it’s appealing only in a worldly sense. It isn’t the happiness of liberation; it won’t free you from the world.

 

We have come to practice as monks in order to penetrate true wisdom, to rid ourselves of attachment. Practice to be free of attachment! Investigate the body; investigate everything around you until you become weary and disenchanted with it all, and then dispassion will set in. Dispassion will not arise easily, however, so long as you still don’t see clearly.

 

We come and receive ordination - we study, we read, we practice, we meditate. We determine to make our minds resolute, but it’s hard. We resolve to do a certain practice; we say that we’ll practice in this way - but only a day or two goes by, maybe just a few hours, and we forget all about it. Then we remember and try to make our minds firm again. ‘This time I’ll do it right!’ Shortly afterward we are pulled away by one of our senses, and it all falls apart again. So we start all over again! This is how it is.

 

Like a poorly built dam, our practice is weak. We are still unable to see and follow true practice. And it goes on like this until we arrive at true wisdom. Once we penetrate to the truth, we are freed from everything. Only peace remains.

 

Our minds aren’t peaceful because of all our old habits. We inherit these because of our past actions, and thus they follow us around and constantly plague us. We struggle and search for a way out, but we’re bound by them and they pull us back. These habits don’t forget their old haunts. They grab on to all the old familiar things to use, to admire, and to consume - that’s how we live.

 

No matter how hard you try to free yourself, until you see the value of freedom and the pain of bondage, you will not be able to let go. You usually practice blindly, enduring the hardships, keeping the discipline, just following the form - you don’t practice in order to attain freedom or liberation. You must see the value of letting go of your desires before you can really practice; only then is true practice possible.

 

Everything that you do must be done with clarity and awareness. When you see clearly, there will no longer be any need for endurance or for forcing yourself. You have difficulties and are burdened because you miss this point. Peace comes from doing things completely with your whole body and mind. Whatever is left undone leaves you with a feeling of discontent. These things bind you with worry wherever you go. You want to complete everything, but it’s impossible to get it all done.

 

Take the case of the merchants who often come here to see me. ‘When my debts are all paid and my property is in order,’ they say, ‘I’ll come to be ordained.’ They talk like that, but will they ever get everything in order? There’s no end to it. They pay off their debts with another loan, then they pay off that one and do it all again. A merchant thinks that if he frees himself from debt he will be happy, but there’s no end to paying things off. That’s the way worldliness fools us - we go around and around like this, never realising our predicament.


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9432)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8632)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8672)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8441)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8256)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9231)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10876)
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10723)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7414)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7589)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6716)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7098)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6649)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6529)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6640)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5997)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9225)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1212371)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9676)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7716)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8145)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8592)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5802)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6216)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5406)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6125)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5480)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6728)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4672)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5314)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5593)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5773)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6658)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5854)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7530)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9864)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11357)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10723)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10461)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8821)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10876)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16393)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8555)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8348)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10792)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12051)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng